2014 2014 KOOTENAI HIGHLAND GAMES
Libby
19-20 JUL 2014
LIBBY, MT

Class: Men's "A" (Best of Comp & Extra Throws)
Judge: Chuck McClain/Jen G

Place Name Pts. 22# Braemar 16# Open 28# Lt. Wgt. 56# Hv. Wgt. 16# Lt. Hmr. 22# Hv. Hmr. 56# W.O.B. 20# Sheaf Caber
1 Justin Jessop 10 35 - 5 40 - 7.25 56 - 5 28 - 6 102 - 2 81 - 6.5 12 - 0 26 - 0 12:00

Class: Men's "B" (Best of Comp & Extra Throws)
Judge: Chuck McClain/Jen G

Place Name Pts. 22# Braemar 16# Open 28# Lt. Wgt. 56# Hv. Wgt. 16# Lt. Hmr. 22# Hv. Hmr. 56# W.O.B. 20# Sheaf Caber
1 Cody Jessop 11 30 - 1.5 35 - 11.25 55 - 11.5 29 - 7 79 - 10.5 66 - 8 13 - 0 24 - 0 12:30
2 Garth Safford 16 25 - 1 31 - 7.5 48 - 0 20 - 5 89 - 2 70 - 1 10 - 0 24 - 0 11:00

Class: Men's "C" (Best of Comp & Extra Throws)
Judge: Chuck McClain/Jen G

Place Name Pts. 22# Braemar 16# Open 28# Lt. Wgt. 56# Hv. Wgt. 16# Lt. Hmr. 22# Hv. Hmr. 56# W.O.B. 20# Sheaf Caber
1 Jake Jessop 14 26 - 7.5 35 - 0.5 37 - 5.5 20 - 7 70 - 7 60 - 1.5 10 - 0 18 - 0 12:00
2 Jon McLaury 23 22 - 6 28 - 5.5 29 - 1.5 17 - 9 67 - 0.5 60 - 6 11 - 0 02:30
3 Jason Wallis 24 24 - 3 28 - 2 34 - 2 16 - 8.5 72 - 2.5 57 - 8 10 - 0 18 - 0 11:15
4 Drew McLaury 33 21 - 3.5 28 - 4 27 - 7 13 - 1.25 61 - 8.5 52 - 8 9 - 0 18 - 0 70 deg

Class: Men's Light (Best of Comp & Extra Throws)
Judge: Chuck McClain/Jen G

Place Name Pts. 22# Braemar 16# Open 28# Lt. Wgt. 56# Hv. Wgt. 16# Lt. Hmr. 22# Hv. Hmr. 56# W.O.B. 20# Sheaf Caber
1 Garrett Middleton 9 30 - 0.5 39 - 6.5 57 - 1 39 - 4.5 97 - 10.5 74 - 6.5 15 - 0 24 - 0 11:50
2 Dan Gregory 18 26 - 3.25 32 - 6.25 40 - 8 26 - 2.25 71 - 10 56 - 1.5 14 - 0 24 - 0 12:45
3 Dan McLaury 28 20 - 1 24 - 2 31 - 2 21 - 4.25 61 - 1.5 44 - 11.25 11 - 0 80 deg

Class: Men's Novice (Best of Comp & Extra Throws)
Judge: Chuck McClain/Jen G

Place Name Pts. 22# Braemar 16# Open 28# Lt. Wgt. 56# Hv. Wgt. 16# Lt. Hmr. 22# Hv. Hmr. 56# W.O.B. 20# Sheaf Caber
1 Ike Jessop 14 24 - 11 32 - 2.75 41 - 2 23 - 5.5 62 - 9.75 51 - 4.5 12 - 6 18 - 0 11:00
2 Greg Otto 23 24 - 5 30 - 6.75 33 - 7.5 22 - 9.75 59 - 8 51 - 1.5 13 - 0 16 - 0 10:30
3 Gordy Jessop 27 22 - 9.5 29 - 3.5 31 - 0 20 - 0.25 71 - 6.75 55 - 10.25 12 - 0 16 - 0 75 deg
4 Robert Viergutz 33 22 - 10.5 26 - 0 31 - 0 22 - 4 62 - 10.75 34 - 5.5 12 - 0 16 - 0 89 deg
5 Timothy Jones 40 20 - 8.25 27 - 6.5 26 - 10.5 19 - 4.25 63 - 10.25 46 - 4.5 11 - 0 14 - 0 50 deg
6 Spencer Jessop 46 23 - 0.75 28 - 3.25 29 - 2 16 - 8 56 - 1.5 33 - 7.5 9 - 0 12 - 0 20 deg
7 William Mitchell 61 13 - 5.75 16 - 10.75 10 - 9 11 - 1.5 34 - 10.5 19 - 0.25 No Toss

Class: Women's Masters 40+ (Best of Comp & Extra Throws)
Judge: Chuck McClain/Jen G

Place Name Pts. 16# Braemar 11# Open 14# Lt. Wgt. 28# Hv. Wgt. 12# Lt. Hmr. 16# Hv. Hmr. 28# W.O.B. 10# Sheaf Caber
1 Angela Shelly 9 24 - 11 35 - 8.75 46 - 10.5 27 - 8 60 - 6 49 - 2.5 12 - 0 18 - 0 12:00

Class: Women's "B" (Best of Comp & Extra Throws)
Judge: Justin Mattson

Place Name Pts. 16# Braemar 11# Open 14# Lt. Wgt. 28# Hv. Wgt. 12# Lt. Hmr. 16# Hv. Hmr. 28# W.O.B. 10# Sheaf Caber
1 Jessica Lawson 9 20 - 7.5 28 - 0.5 25 - 9.5 17 - 8 41 - 4 31 - 7.5 9 - 0 14 - 0 12:05

Class: Women's "C" (Best of Comp & Extra Throws)
Judge: Justin Mattson

Place Name Pts. 16# Braemar 11# Open 14# Lt. Wgt. 28# Hv. Wgt. 12# Lt. Hmr. 16# Hv. Hmr. 28# W.O.B. 10# Sheaf Caber
1 Michaela Crumley 14 26 - 10 33 - 10.25 35 - 1.25 17 - 8.5 56 - 0 40 - 5.5 11 - 0 14 - 0 80 deg
2 Amy Williams 16 24 - 10.5 34 - 10 34 - 1 20 - 2.5 53 - 0 43 - 5.5 10 - 0 14 - 0 12:00
3 Ronda Miller 24 20 - 3 27 - 7.25 26 - 1.75 17 - 7 54 - 10.75 39 - 2 9 - 0 14 - 0 75 deg

Class: Master's 40-49 (Best of Comp & Extra Throws)
Judge: Justin Mattson

Place Name Pts. 22# Braemar 16# Open 28# Lt. Wgt. 42# Hv. Wgt. 16# Lt. Hmr. 22# Hv. Hmr. 42# W.O.B. 16# Sheaf Caber
1 Stephen Crass 9 27 - 5 33 - 0.25 40 - 5 26 - 1.25 78 - 10 58 - 4.5 13 - 0 20 - 0 01:00
2 Andy Nelson 21 19 - 2 26 - 0.5 39 - 3.25 25 - 0 71 - 1.5 55 - 8.25 12 - 0 18 - 0 75 deg
3 Bruce Truett 24 24 - 4.5 28 - 7 30 - 7 75 - 7 54 - 3 11 - 0 16 - 0 74 deg

Class: Master's 45-49 (Best of Comp & Extra Throws)
Judge: Justin Mattson

Place Name Pts. 22# Braemar 16# Open 28# Lt. Wgt. 42# Hv. Wgt. 16# Lt. Hmr. 22# Hv. Hmr. 42# W.O.B. 16# Sheaf Caber
1 Kevin Halsey 9 23 - 3.5 28 - 7.5 39 - 4.75 25 - 0 71 - 5.5 53 - 3.25 13 - 0 22 - 0 12:00