2013 2013 LIBBY
Libby
20-20 JUL 2013
LIBBY MONTANA

Class: Men's "A" (Best of Comp & Extra Throws)
Judge: Tom Janzen

Place Name Pts. 22# Braemar 16# Open 28# Lt. Wgt. 56# Hv. Wgt. 16# Lt. Hmr. 22# Hv. Hmr. 56# W.O.B. 20# Sheaf 16'110# Caber
1 Garrett Middleton 9 29 - 5 39 - 1 59 - 7 27 - 10.5 97 - 11 75 - 7 11 - 0 22 - 0 12:00

Class: Men's "B" (Best of Comp & Extra Throws)
Judge: Tom Janzen

Place Name Pts. 22# Braemar 16# Open 28# Lt. Wgt. 56# Hv. Wgt. 16# Lt. Hmr. 22# Hv. Hmr. 56# W.O.B. 20# Sheaf 16' 110# Caber
1 Cody Jessop 9 29 - 11 35 - 1 53 - 9 29 - 2 77 - 1 68 - 4 12 - 0 25 - 0 12:15

Class: Men's "C" (Best of Comp & Extra Throws)
Judge: Tom Janzen

Place Name Pts. 22# Braemar 16# Open 28# Lt. Wgt. 56# Hv. Wgt. 16# Lt. Hmr. 22# Hv. Hmr. 56# W.O.B. 20# Sheaf Caber
1 Jon McLaury 8 22 - 10 22 - 11 33 - 1 17 - 11 58 - 9 57 - 3 11 - 0 99 - 0

Class: Men's Novice (Best of Comp & Extra Throws)
Judge: Chuck McClain

Place Name Pts. 22# Braemar 16# Open 28# Lt. Wgt. 42# Hv. Wgt. 16# Lt. Hmr. 22# Hv. Hmr. 42# W.O.B. 16# Sheaf Caber
1 Stephen Crass 19 26 - 6 32 - 7.5 32 - 9.5 20 - 6 73 - 10 55 - 4 12 - 0 20 - 0 12:00
2 Ike Jessop 26 26 - 5 30 - 11 35 - 5 21 - 6.5 62 - 9.5 47 - 6.5 11 - 0 18 - 0 12:00
3 Greg Otto 41 22 - 2 26 - 8 35 - 9.75 22 - 11 59 - 2 37 - 9.5 11 - 0 16 - 0 No Toss
4 Timothy Jones 42 22 - 7.5 26 - 6.5 33 - 9.5 21 - 1 65 - 1 48 - 9 10 - 0 14 - 0 45 deg
5 Drew McLaury 45 19 - 2 24 - 5.5 33 - 8.5 17 - 4 59 - 5.5 50 - 1 11 - 0 18 - 0 70 deg
6 Robert Viergutz 48 22 - 1 25 - 1 32 - 11.75 14 - 7 62 - 3.5 44 - 0.5 11 - 0 16 - 0 50 deg
7 Dan McLaury 52 20 - 8 23 - 8.5 33 - 6 19 - 1.5 59 - 5 36 - 11 11 - 0 16 - 0 09:00
8 Earl Smith 53 18 - 1 19 - 10 27 - 5.75 21 - 7 59 - 8.5 48 - 3 10 - 0 14 - 0 02:00

Class: Women's Masters 45-49 (Best of Comp & Extra Throws)
Judge: Chuck McClain

Place Name Pts. 12# Braemar 11# Open 14# Lt. Wgt. 28# Hv. Wgt. 12# Lt. Hmr. 16# Hv. Hmr. 28# W.O.B. 10# Sheaf 15' 35# Caber
1 Kenna Halsey 9 18 - 2.5 21 - 5.75 31 - 10.75 17 - 1 46 - 2 31 - 4 9 - 0 10 - 0 89 deg

Class: Master's 40-49 (Best of Comp & Extra Throws)
Judge: Jen Gempler

Place Name Pts. 24# Braemar 18# Open 28# Lt. Wgt. 42# Hv. Wgt. 16# Lt. Hmr. 22# Hv. Hmr. 42# W.O.B. 16# Sheaf 18'2" 75# Caber
1 Kevin Halsey 12 23 - 4 28 - 4.5 41 - 4 28 - 4.5 69 - 5 54 - 2 11 - 0 18 - 0 12:00
2 Andy Nelson 24 21 - 11 26 - 11 33 - 7 23 - 3 68 - 2 56 - 9.5 12 - 0 80 deg
3 Sean Pelfrey 25 22 - 4.5 26 - 7 34 - 1 20 - 4 60 - 10 46 - 10 11 - 0 16 - 0 85 deg
4 Brad Engebretson 31 22 - 5 27 - 1 22 - 6 18 - 4 50 - 10 41 - 8 11 - 0 80 deg