2002 South Coast Celtic Family Festival
Midway City, CA
Best of Competition and Extra Throws


Class: Men's Open Class
Judge: Dave Garman

Place Name Pts. 22# Braemar 16# Open 28# Lt. Wgt. 56# Hv. Wgt. 16# Lt. Hmr. 22# Hv. Hmr. 56# W.O.B. Caber
1 KEN LOWTHER 13 44 - 7.5 53 - 3 77 - 3 39 - 11 109 - 10.75 15 - 0 80 deg
2 DAVID BROWN 22 33 - 0 42 - 4.5 80 - 10.5 41 - 11 101 - 10.5 17 - 0 55 deg
3 MARC HARISAY 24 39 - 9.5 56 - 7 74 - 8 36 - 0 94 - 7 13 - 0 50 deg
3 JOHN GALLAGHER 24 39 - 2.5 55 - 1 73 - 11 35 - 2.5 90 - 11 14 - 0 65 deg
5 Josh Grace 37 36 - 10 47 - 9.75 65 - 4 33 - 1.5 89 - 8 14 - 0 No Toss
6 ROBERT BULLOCK 44 33 - 5.5 40 - 0.5 60 - 7.5 30 - 7.5 74 - 10 12 - 0 55 deg
7 John Davis 49 43 - 1 54 - 7.5 55 - 4.5 24 - 2 72 - 1 12 - 0 No Toss
8 F. BRENT ABBOTT 54 30 - 6.25 38 - 7.5 58 - 8 28 - 7 80 - 9 12 - 0 No Toss
9 John McClure 54 32 - 2.75 37 - 11.5 55 - 7 28 - 0 78 - 6.5 13 - 0 No Toss
10 Michael Vondle 71 28 - 0.5 37 - 7 44 - 9.5 19 - 10 60 - 4 No Toss
11 Brandon Goodman 73 24 - 11.5 32 - 4.5 44 - 4 22 - 1 57 - 10 11 - 0 No Toss

Class: Women's Open Class
Judge: Garman/Williams

Place Name Pts. 16# Braemar 11# Open 14# Lt. Wgt. 28# Hv. Wgt. 12# Lt. Hmr. 16# Hv. Hmr. 28# W.O.B. Caber
1 LAURA MOLNAR 8 28 - 1 34 - 9.5 60 - 3 34 - 7 69 - 10 54 - 1.75 11 - 0 11:55
2 KYLE MAC PHERSON 16 19 - 1 25 - 7.75 45 - 5.25 25 - 0.5 51 - 2.25 41 - 4 11 - 0 85 deg
3 Lori Huber 27 18 - 2.5 22 - 9 29 - 10 20 - 6.75 51 - 2 41 - 1 9 - 0 No Toss
4 CAROL GLADSON 35 14 - 3 17 - 10 35 - 0.75 18 - 2 41 - 2 29 - 7 No Toss
5 Lara Zadurian 37 16 - 6 18 - 9 23 - 3 7 - 2 32 - 6 18 - 10.25 8 - 0 No Toss
6 Angela Foster ## 35 - 1.5 35 - 5 47 - 5.5 21 - 0 56 - 8.5 13 - 0 No Toss

Class: Men's "A"
Judge: Ken

Place Name Pts. 22# Braemar 16# Open 28# Lt. Wgt. 56# Hv. Wgt. 16# Lt. Hmr. 22# Hv. Hmr. 56# W.O.B. 100 18 Caber
1 SEAN ULLOM 13 37 - 8.5 48 - 3 73 - 6 35 - 4.5 87 - 4 14 - 0 12:00
2 Joe Bailey 16 42 - 7 55 - 5 67 - 3 32 - 6.5 95 - 11.5 13 - 0 01:00
3 Josh Grace 18 36 - 2 45 - 2 65 - 9.5 32 - 9.5 93 - 4 14 - 0 11:30
4 KEVIN KINZY 26 35 - 0 42 - 4 69 - 7 32 - 10.5 87 - 8 12 - 0 10:45
5 VICKEN ATARIAN 36 35 - 9 43 - 5 24 - 9 81 - 1 12 - 0 80 deg
6 F. BRENT ABBOTT 38 29 - 8 38 - 1 58 - 9.5 26 - 10 81 - 4.5 11 - 0 80 deg

Class: Men's "B"
Judge: Larry Dean

Place Name Pts. 22# Braemar 16# Open 28# Lt. Wgt. 56# Hv. Wgt. 16# Lt. Hmr. 22# Hv. Hmr. 56# W.O.B. Caber
1 SHAWN HANRANHAN 13 34 - 11 40 - 6.5 49 - 1 23 - 5.5 73 - 0 13 - 0 01:00
2 John Davis 14 42 - 3 60 - 3.5 56 - 1.5 23 - 10.5 75 - 2 12 - 0 30 deg
3 BOB McCONAUGHY 23 27 - 6.5 34 - 9 41 - 7 22 - 8 64 - 3.5 11 - 0 12:00
4 SCOTT LAWRENCE 30 27 - 3 33 - 9.5 46 - 3.5 22 - 1 67 - 6 10 - 0 85 deg
5 Joshua Carter 35 26 - 11 32 - 2 42 - 8.5 21 - 1 60 - 8.5 10 - 0 10:00
6 DANIEL SEIDMAN 37 26 - 7 33 - 11 41 - 1 21 - 10 67 - 10 85 deg
7 DANIEL VALKO 45 25 - 2 31 - 0 40 - 2 19 - 10.5 59 - 1.5 9 - 0 09:30
8 Jason Mackey ## 25 - 1 29 - 11.5 41 - 0.5 19 - 1 66 - 5.5 10 - 0 85 deg
8 Jeff Mackey ## 19 - 7 30 - 2 29 - 6 13 - 0.5 45 - 4.5 45 deg

Class: Men's "C"
Judge:

Place Name Pts. 22# Braemar 16# Open 28# Lt. Wgt. 56# Hv. Wgt. 16# Lt. Hmr. 22# Hv. Hmr. 56# W.O.B. Caber
1 Joseph Miller 16 27 - 0 33 - 9 48 - 9 18 - 0.5 84 - 6 69 - 9 12 - 0 12:00
2 JIMMY GAFFNEY 18 27 - 8 35 - 9 39 - 9.5 19 - 0 89 - 5 69 - 6 9 - 0 12:30
3 DAVE GLADSON 29 25 - 6 34 - 4 39 - 9 20 - 4.5 76 - 6 62 - 8 9 - 0 11:30
4 Mark Wolfelt 29 26 - 5 35 - 1 36 - 2 18 - 0 86 - 3 58 - 0 9 - 0 12:15
5 Bil Christopher 38 23 - 7 29 - 6 41 - 9 18 - 0 79 - 6 59 - 6 9 - 0 50 deg
6 Robert Williams 55 23 - 0 26 - 0 31 - 8 14 - 2 58 - 7 46 - 6 9 - 0 75 deg
7 Ted White 59 21 - 1 25 - 1 32 - 6 12 - 0.5 66 - 9 49 - 2 9 - 0 50 deg
8 Jeff Mackey 61 22 - 1 30 - 1 27 - 7 12 - 0 55 - 7 48 - 5 8 - 0 03:00
9 Terry Sinsay 65 20 - 0.5 29 - 0 36 - 10 12 - 6 60 - 6 46 - 3 20 deg
10 Gary MacDonald 74 18 - 1 26 - 0 28 - 10 12 - 0.5 53 - 1 42 - 5 70 deg

Class: Master's 50+
Judge:

Place Name Pts. 22# Braemar 16# Open 28# Lt. Wgt. 42# Hv. Wgt. 16# Lt. Hmr. 22# Hv. Hmr. 42# W.O.B. Caber
1 FRANK CARL 9 27 - 0.5 33 - 1 37 - 3 26 - 0 55 - 6.5 12 - 0 12:30
2 ROBERT D STAV 12 22 - 3 28 - 2 35 - 8 24 - 6 59 - 0.5 11 - 0 12:00
3 ANDREW SCOTT 21 20 - 0 24 - 7 33 - 6 20 - 4 50 - 1 10 - 0 75 deg
4 GREGORY BEESCH ## 25 - 0 31 - 8.5 48 - 0 32 - 8.5 67 - 9.5 13 - 6 12:00