SACRAMENTO VALLEY CHALLENGE 2002


Class: Men's Professional (Best of Comp./Extra Throws)   Judge: CONWAY

Place Name Pts. 22# Braemar 16# Open 28# Lt. Wgt. 56# Hv. Wgt. 16# Lt. Hmr. 22# Hv. Hmr. 56# W.O.B. 18' 147# Caber
1 MATT SANDFORD 1 85 deg
2 DAVID BROWN 2 80 deg
3 JAMES PARMAN 3 75 deg
4 DAVID BARRON 4 70 deg
5 JOHN GALLAGHER 5 55 deg
6 WILL BARRON 6 45 deg

Class: Men's "A" (Best of Comp./Extra Throws)   Judge: WOODY

Place Name Pts. 22# Braemar 16# Open 28# Lt. Wgt. 56# Hv. Wgt. 16# Lt. Hmr. 22# Hv. Hmr. 56# W.O.B. 19'6 165# Caber
1 Josh Grace 1 12:00
2 KEN LOWTHER 2 11:55
3 MARK WECHTER 3 11:50
4 CRAIG MURRAY 4 65 deg

Class: Men's "B" (Best of Comp./Extra Throws)   Judge: DOOD

Place Name Pts. 22# Braemar 16# Open 28# Lt. Wgt. 56# Hv. Wgt. 16# Lt. Hmr. 22# Hv. Hmr. 56# W.O.B. 18'5 77# Caber
1 ADAM STOUT 1 11:00
2 KENT MALCOLM 2 10:30
3 GREGORY BEESCH 3 No Toss

Class: Women's "A" (Best of Comp./Extra Throws)   Judge: BAIN

Place Name Pts. 16# Braemar 11# Open 14# Lt. Wgt. 28# Hv. Wgt. 12# Lt. Hmr. 16# Hv. Hmr. 28# W.O.B. 58# 18'6 Caber
0 LAURA MOLNAR 0
0 SHANNON HARTNETT 0

Class: Women's "B" (Best of Comp./Extra Throws)   Judge: BAIN

Class: M60

Place Name Pts. 16# Braemar 11# Open 14# Lt. Wgt. 28# Hv. Wgt. 12# Lt. Hmr. 16# Hv. Hmr. 28# W.O.B. 58# 18'6 Caber
1 Tonya James 1 45 deg
2 Bethany Owen 2 45 deg
3 Kelley Hackett 3 30 deg
Place Name Pts. 16# Braemar 11# Open 14# Lt. Wgt. 28# Hv. Wgt. 12# Lt. Hmr. 16# Hv. Hmr. 28# W.O.B. 58# 18'6 Caber
0 John McClure 0

Class: Women's Masters (Best of Comp./Extra Throws)   Judge: BAIN

Place Name Pts. 16# Braemar 11# Open 14# Lt. Wgt. 28# Hv. Wgt. 12# Lt. Hmr. 16# Hv. Hmr. 28# W.O.B. Caber
1 KRIS STUTEVILLE 1 75 deg
2 MICHELLE CROWNHART 2 65 deg
3 Kym Ross 3 45 deg